Następstwa nieleczonego astygmatyzmu

nieleczony astygmatyzmAstygmatyzm jest jedną z najpoważniejszych wad wzroku. Związane jest to z tym, iż w większości przypadków nie da się go wyleczyć metodami tradycyjnymi, które skupiają się tylko na zapewnieniu odpowiedniej ostrości widzenia. W jaki sposób powstaje i jak się objawia?

Jak rozpoznać astygmatyzm?

Dotyczy przede wszystkim nieprawidłowego rozprowadzania się światła, które nie skupia się na jednym punkcie (na siatkówce), ale na dwóch, co najczęściej jest wynikiem nieprawidłowej budowy rogówki (astygmatyzm rogówkowy). W rzadkich wypadkach dolegliwość ta związana jest z dysfunkcją soczewki (astygmatyzm soczewkowy). Warto także wspomnieć, iż choroba ta możemy być połączona z dalekowzrocznością bądź krótkowzrocznością.

Podstawowe objawy dotyczą przede wszystkim nieostrego, a czasem zamglonego widzenia przedmiotów pod każdym kątem. Obraz często jest także lekko zniekształcony, co dodatkowo utrudnia postrzeganie. Wystąpić mogą ponadto silne bóle głowy, a także konieczność mrużenia oczu bądź częstego mrugania, tak aby uzyskać odpowiednią ostrość widzenia. Z astygmatyzmem może być związane ponadto zaburzenie przestrzeni, gdyż wszelkie kształty i kontury nie są odbierane w sposób prawidłowy. Zdecydowanie utrudnia to normalne funkcjonowanie, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Badanie wzroku, mające wykluczyć bądź potwierdzić omawiane schorzenia, opiera się w głównej mierze na tak zwanej wideokeratografii komputerowej (patrz link). Polega ona na określeniu budowy oraz funkcjonowania rogówki oka. O astygmatyzmie możemy przekonać się także podczas własnoręcznego badania diagnostycznego, które opisano tutaj.

Korekcja astygmatyzmu

Należy pamiętać o tym, iż astygmatyzm musi być bezwzględnie leczony, gdyż w innym wypadku doprowadzić może do zapalenia spojówek i bardzo silnego bólu głowy oraz oczu. Oczywiście sam nieostry obraz może być powodem wielu groźnych następstw, na przykład podczas prowadzenia samochodu. Dolegliwość możemy wyleczyć operacyjnie bądź za pomocą okularów lub soczewek. Dobrane szkła muszą być cylindryczne, natomiast w przypadku soczewki dobiera się soczewki toryczne. Obowiązek stałego używania rozwiązań korygujących związany jest z głębokością wady.

W przypadku astygmatyzmu na poziomie około 1 dioptrii stosowane są one wyłącznie podczas czytania bądź prowadzenia samochodu. Jeśli jednak dolegliwość jest bardziej zaawansowana, konieczność noszenia okularów bądź soczewek jest bezwzględna.